Qcads

Thursday, July 23, 2015

Pokemon của HarukaPokemon của Haruka:


Achamo: Thu phục ở tập 277.


 Tiến hóa thành Wakasyamo ở tập 358.


 Tiến hóa thành Bursyamo ở tập 468.


Kemusso: Thu phục ở tập 290.


 Tiến hóa thành Karasalis ở tập 300.


 Tiến hóa thành Agehunt ở tập 304.


Eneco: Thu phục ở tập 323.


Fushigidane: Thu phục ở tập 349.


Tiến hóa thành Fushigisou ở tập 546.


 Tiến hóa thành Fushigibana ở tập 547.


Gonbe: Thu phục ở tập 394.


Zenigame: Thu phục ở tập 410.


Tiến hóa thành Kameru ở tập 546.


Eievui: Nở từ trứng ở tập 434.


 Tiến hóa thành Glacia ở tập 545.

adnow

loading...