Qcads

Thursday, April 7, 2016

Pokemon mega của Satoshi

Mega Pokemon ở vùng Kanto

(có thể có nếu như tiến hóa tới cấp cuối và có đá mega)

1. Mega Lizadoncon này có thể tiến hóa thành 1 trong 2 kiểu sau

Mega Lizadon X hoặc có thề là 

Mega Lizadon Y

 

2. Mega Fushigibana 

(hiện tại đang là Fushigidane cấp đầu tiên của Fushighibana)

nếu như được tiến hóa tới cấp cuối và có đá mega sẽ tiến hóa thành mega Fushigibana


3. Mega Kamex 

hiện tại Satoshi đang giữ pokemon cấp đầu tiên của Pokemon này là Zenigame (hay còn gọi là rùa Kini)

Nếu như được tiến hóa tới cấp cuối và có đá Mega sẽ được thành Mega Kamex.

Mega Pokemon ở vùng Johto

4. Mega Heracross

hiện tại Satoshi đang giữ Heracross nó cũng là cấp đầu tiên cũng là cấp cuối.

 Nếu như có đá Mega có thể tiến hóa thành Mega Heracross. 


Mega Pokemon ở vùng Hoenn

5. Mega Jukain

Hiện tại Satoshi đã có cấp tiến hóa cuối của Pokemon này là Jukain.

Nếu như có đá tiến hóa sẽ được Mega Jukain

6. Mega Onigohri

Hiện tại Satoshi đã có cấp tiến hóa cuối cùng của Pokemon này.

chỉ cần có đá Mega là có thể tiến hóa thành Mega Onigohri

Mega Pokemon ở vùng Sinnoh


7. Mega Gaburias

Hiện tại Satoshi đang giữ Pokemon câp đầu tiên của Gaburias là Fukamaru.

Nếu như cho pokemon tiến hóa tới cấp cuối cùng có được đá mega sẽ có được Mega Gaburias.


Vùng Isshiu và vùng Kalos thì chưa có dạng tiến hóa Mega cho các Pokemon ở vùng này. Hy vọng Gekkouga sẽ là dạng mega.

adnow

loading...