Qcads

Tuesday, July 21, 2015

Pokemon của Satoshi Vùng Sinnoh

Vùng Sinnoh: Pokemon đầu tiên là:


Mukkuru

1. Mukkuru: Thu phục ở tập 471


Mukubird

Tiến hóa thành Mukubird ở tập 482.


Mukuhawk


 Tiến hóa thành Mukuhawk ở tập 587.


Naetle

2. Naetle: Thu phục ở tập 474


Hayashigame


Tiến hóa thành Hayashigame ở tập 569


Dodaitose


Tiến hóa thành Dodaitose ở tập 635


Hikozaru

 3. Hikozaru: Thu phục ở tập 521


Moukazaru

Tiến hóa thành Moukazaru ở tập 601


Goukazaru

Tiến hóa thành Goukazaru ở tập 632.


Buoysel

 4. Buoysel: Trao đổi với Hikari ở tập 524


 Gliger

 5. Gliger: Thu phục ở tập 533


Glion


Tiến hóa thành Glion ở tập 554. Chia tay ở tập 623. Vì để lại để Glion học thêm các chiêu thức tránh đòn. Quay lại ở tập 654. để tham gia chiến đấu liên minh Sinnoh 


Fukamaru


6. Fukamaru: Thu phục ở tập 626. Là một Pokemon cứng đầu, gặp kim loại nào cũng nhai. Sau khi được Satoshi cứu nó đã đi theo cậu.

adnow

loading...